parallax background


Wat verandert er voor u?

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen


Altijd op de hoogte

Belastingen, regels en omstandigheden veranderen continu. Wij houden dit nauwlettend in de gaten. Dat betekent dat u er altijd op kunt rekenen dat wij u adviseren op basis van de laatste stand van zaken.

Meer weten?

Heeft u vragen over een van de onderwerpen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Ondernemer?

Dit verandert voor ondernemers en bedrijven.

Financieel

Dit verandert er

Minder inkomstenbelasting betalen

Basistarief inkomstenbelasting lager in 2021

Het basistarief in de inkomstenbelasting daalt in 2021 van 37,35% naar 37,10%. Dit tarief geldt voor inkomens tot € 68.507. Zowel werkenden als mensen met een uitkering hebben hier voordeel van.

Meer belastingvoordeel voor iedereen

Extra verhoging van de algemene heffingskorting

Door een extra verhoging van de algemene heffingskorting vanaf 2021 neemt het besteedbaar inkomen toe van mensen met een inkomen tot € 68.507. Lagere inkomens hebben hierbij meer voordeel dan hogere inkomens.

Meer belastingvoordeel voor iedereen die werkt

Arbeidskorting gaat eerder omhoog

De arbeidskorting die voor 2022 gepland stond, is vervroegd naar 2021. Met deze heffingskorting betalen werkenden minder belasting. Zo gaat werken meer lonen voor zowel werknemers als zelfstandigen.

Meer werken?

Het wordt aantrekkelijker om méér te gaan werken. U houdt namelijk meer over van het extra inkomen.


Geen box-3 belasting voor heel veel spaarders

Huidige situatie

Nu betaalt iedereen met een vermogen van minstens € 30.846 (of € 61.692 met fiscaal partner) hier belasting over. Bijvoorbeeld over spaargeld of geld uit kleine beleggingen.

Vanaf 2021

Vanaf 2021 gaat het heffingvrij vermogen in box 3 omhoog naar € 50.000 of € 100.000 met fiscaal partner. Hierdoor betalen bijna 1 miljoen spaarders en kleine beleggers ten opzichte van 2020 geen box 3-belasting meer.

Meer geld voor ouderen

Ouderenkorting verhoogd

De ouderenkorting wordt vanaf 2021 verhoogd. Ouderen met een jaarinkomen tot € 49.000 hebben hier voordeel van. De korting bedraagt maximaal € 1.703.

Toekomst pensioenen

Pensioenakkoord

Veel maatregelen rondom pensioenen vloeien voort uit het onlangs gesloten pensioenakkoord. In dit akkoord zijn ook afspraken gemaakt over de vernieuwing van het pensioenstelsel, een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd.
In onze blog Pensioenakkoord: wat verandert er voor u? leest u er alles over.

Dit is al veranderd en belangrijk om te weten

Langer geboorteverlof voor partners

Langer geboorteverlof voor partners

Vanaf 1 juli 2020 kan de partner van een moeder 5 weken geboorteverlof opnemen. De partner krijgt tijdens dit verlof 70% van het loon doorbetaald.
Meer informatie
Scheiden? Minder partneralimentatie en automatische verdeling pensioen

Duur partneralimentatie

Vanaf 1 januari 2020 is de duur van de alimentatie ingekort. De looptijd is nu de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Er gelden wel enkele uitzonderingen op deze regel.

Verdeling pensioen

Ex-partners krijgen automatisch een eigen recht op het verdeelde ouderdomspensioen op de pensioenuitvoerder. Zij kunnen dan bijvoorbeeld zelf bepalen wanneer het in moet gaan.
In onze blog Scheiden? Dit gaat er veranderen leest u er alles over.

Heeft u "later" goed geregeld?

Deze handige tool geeft pensioentips en actiepunten afgestemd op uw situatie.