Wordt manager van uw bedrijfsrisico’s

Met een goed risicobeleid kunnen ondernemingen beter anticiperen op mogelijke risico’s, zodat ze effectieve beheersmaatregelen kunnen nemen en zo de continuïteit van het bedrijf kunnen waarborgen.


Wat is risicomanagement voor bedrijven?

U bent uw bedrijf ooit gestart omdat u mogelijkheden zag uw producten of diensten te verkopen. Op uw vakgebied wist u waarschijnlijk precies waar de kansen en bedreigingen lagen. Het was, maar is nog steeds belangrijk om in te schatten welke risico’s een bedreiging kunnen vormen voor uw onderneming. Binnen uw branche is dat wellicht duidelijk maar vooral de risico’s die verder weg staan van uw vakgebied zijn vaak bij u als een ondernemer niet in beeld. Denk aan veranderende wetgeving of uw verplichtingen die u als werkgever heeft als het gaat om aansprakelijkheid. Risicomanagement is de sleutel om dit inzicht te verkrijgen.
Blank_30px

Wat is risicomanagement?

Risicomanagement is een continu proces, dat risico’s identificeert en op waarde schat. Ook bepaalt het hoe de kans van het optreden en de gevolgen van risico’s beheersbaar worden. Risico’s kunnen worden vermeden, zelf gedragen worden of overgedragen worden naar een verzekeraar. Een gedegen risicomanagementbeleid draagt bij aan het waarborgen van de continuïteit van een organisatie.
Blank_30px

Waarom is risicomanagement nodig?

Risicomanagement is van groot belang omdat er soms gevaren op de loer liggen die kunnen worden voorkomen of beperkt met een adequaat risicobeleid. Denk hierbij aan bankschandalen, cyberrisico of brandpreventie. Met een goed risicobeleid kunnen ondernemingen beter anticiperen op mogelijke risico’s, zodat ze effectieve beheersmaatregelen kunnen nemen en zo de continuïteit van het bedrijf kunnen waarborgen.

Risicomanagement hoeft niet te worden gezien als een doel op zich. Het brengt bovendien niet alleen risico’s aan het licht, maar maakt ook inzichtelijk waar kansen liggen. Een risicobeleid moet er ook zijn om te stimuleren dat men nadenkt over risico’s, bewuste afwegingen maakt en daarnaar handelt.
Blank_30px

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij kunnen u helpen om uw ondernemersrisico’s inzichtelijk te maken. Door u en uw bedrijf de spiegel voor te houden worden knelpunten duidelijk. Samen met u bekijken wij welke risico’s uw continuïteit kunnen aantasten en welke maatregelen passend zouden zijn. Heeft u interesse om voor uw bedrijf risicomanagement in te zetten neemt u dan contact met ons op.