Privacy & Cookie Statement

Dit privacybeleid geeft informatie over de gegevens die we verwerken van de bezoekers van onze website. Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Uw privacy staat bij ons dan ook hoog in het vaandel. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en zorgen ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of in het engels GDPR).


Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Deze sites worden niet door ons onderhouden en zijn door ons niet gecontroleerd of goedgekeurd. Hoe deze andere websites omgaan met het verwerken van hun informatie of wat voor inhoud er op die websites staat, valt onder de privacyverklaring van die betreffende website en niet onder deze Privacyverklaring. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn enkel bedoeld ter informatie van de gebruiker.


Persoonsgegevens die wij verwerken via onze website

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u zelf gegevens aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld omdat u een schade meldt of een contactformulier invult. Als u een schade meldt hebben wij meer gegevens van u nodig, dan wanneer u een terugbelverzoek invult. Onderstaande gegevens worden dan ook niet in alle formulieren gevraagd, maar zijn afhankelijk van het doel van het formulier. Voor een schademelding hebben wij bijvoorbeeld ook uw adres- en contactgegevens nodig. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij via formulieren in onze website verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Straatnaam en huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Internet Protocol (IP)- adres van uw computer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief dan gebruiken wij uw gegevens om de nieuwsbrief gepersonaliseerd aan u te kunnen verzenden.
 • Voor andere formulieren gebruiken we uw gegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is en om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Wij gebruiken uw gegevens enkel voor een ander doel dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

E-mailnieuwsbrieven

 • Bent u klant? Dan informeren wij u per e-mailnieuwsbrief over relevante wijzigingen en ontwikkelingen en over wijzigingen van onze diensten en producten. Met deze dienstverlening geven wij ook invulling aan onze zorgplicht om u te informeren over relevante ontwikkelingen.
 • Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening die u bij ons afneemt. Bijvoorbeeld om u te informeren over nieuwe hypotheek- of verzekeringsproducten. Deze mails verzenden wij uitsluitend indien u daar toestemming voor heeft gegeven.
 • Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief? U kunt dit in elke nieuwsbrief aangeven door op ‘uitschrijven’ te klikken.

Gegevens die wij verwerken via onze nieuwsbrief

 • Datum, locatie en tijd van interactie (bijvoorbeeld omdat u de nieuwsbrief opent of op een link klikt).
 • Het besturingssysteem dat u gebruikt.
 • Het type apparaat wat u gebruikt voor het lezen van de nieuwsbrief (Bijvoorbeeld een tablet of pc).

Hoe worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Nadat u uw gegevens via een formulier op onze website heeft ingevoerd, worden uw gegevens versleuteld opgeslagen in de database van de website. De gegevens die u invoert worden via een beveiligde verbinding met SSL verstuurd. Uw persoonlijke gegevens in deze database worden automatisch binnen drie maanden verwijderd.

Via onze website kunt u zich inschrijven voor onze nieuwbrief. Uw gegevens worden dan opgeslagen in goed beveiligde, professionele software voor e-mail verzending.

Wij hebben de afspraken met betrekking tot verwerking van de persoonlijke gegevens die worden verzameld vastgelegd in een verwerkersovereenkomst met de leverancier van deze software.


Delen van uw persoonsgegevens

 • Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken uw gegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven daarbij verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

In onze website gebruiken wij functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies alleen met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Zo lezen wij bijvoorbeeld uw schermformaat om de website juist geschaald weer te geven.

Cookies van websites van derden

Onze website bevat verwijzingen en/of links naar websites van derden die mogelijk ook gebruik maken van cookies. Wij hebben geen controle over de cookies die op deze websites worden geplaatst en adviseren de privacyverklaring en/of cookiestatement van de betreffende website te raadplegen voor informatie.

Cookies van Google Analytics

Onze website maakt voor analyse doeleinden gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van uw bezoekinformatie door Google. Hierbij worden geen persoonsgegevens verwerkt. Om uw gegevens te beschermen hebben wij de volgende acties ondernomen met betrekking tot Google Analytics:

 • De afspraken met Google met betrekking tot verwerking van persoonlijke gegevens die worden verzameld via onze website zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst met Google.
 • Uw ip adres wordt geanonimiseerd (de laatste drie cijfers worden verwijderd).
 • Wij hebben “Gegevens delen met Google” uitgezet.
 • Analytics gegevens worden na 26 maanden automatisch verwijderd. De bewaarperiode wordt wel gereset na een nieuwe gebeurtenis. Oftewel, als u onze site opnieuw bezoekt wordt het moment dat de gegevens worden verwijderd weer met 26 maanden opgeschort.

Google Inc. voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen u derhalve ook op de algemene voorwaarden van Google Inc.

Cookies van WordPress

Deze website maakt (zoals heel veel websites) gebruik van WordPress. WordPress is een systeem om een website te onderhouden en aan te passen. In technische termen heet dit een CMS (content management systeem). WordPress is ontwikkeld door Automattic. Tijdens uw bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door uw browser worden ondersteund. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen u daarom ook op de algemene voorwaarden van Automattic.

Cookies van social media

In onze website heeft u de mogelijkheid om de informatie aanwezig op de websites te delen via social media. Daarvoor kunt u gebruik maken van social media buttons. Als u op een van deze buttons klikt, wordt u doorverwezen naar de website van de betreffende social media partij. Zodra u doorklikt plaatsen zij cookies. Meer informatie over deze cookies vindt u op hun eigen website.


Afmelden voor cookies

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens versturen via het algemene e-mailadres die u bovenaan onze website vindt.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Tevens wijzen wij u er op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • Iedere persoon die bij ons werkzaam is en toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald.
 • In het geval wij gebruik maken van de diensten van derden, maken wij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen.

Wij hebben de volgende technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Onze website is uitgerust met een SSL certificaat. SSL staat voor Secure Sockets Layer wat betekent dat er een beveiligde laag geplaatst wordt tussen een server en een internet browser waardoor de gegevens beveiligd worden.
 • Gegevens en bestanden die u via formulieren verzend worden versleuteld opgeslagen in de database. Encryptie gebeurt in AES (Advanced Encryption Standaard) 256-bit formaat.
 • Wij maken gebruik van DKIM en SPF technieken. Dit zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd en wordt regelmatig getoetst aan de huidige regelgeving.

Versie: v1.1.00.25-05-2018