De starterslening

Meer dan 300 gemeentes bieden huishoudens de mogelijkheid om de woonlasten van de eerste koopwoning te verlagen via de Starterslening.


Extra financieringsruimte voor uw eerste woning

U wilt voor het eerst een woning kopen en heeft de woning van uw dromen gevonden. Dan vraagt u zich waarschijnlijk af of u deze woning kunt financieren en hoe hoog uw maandelijkse lasten zijn. Wij berekenen dat graag voor u. Blijkt dan dat de woonlasten te hoog zijn voor uw huidige inkomen, dan informeren wij voor u of u via uw gemeente in aanmerking komt voor de Starterslening en onder welke voorwaarden. Meer dan 300 gemeentes in Nederland bieden huishoudens tot een bepaalde inkomensgrens namelijk de mogelijkheid om de woonlasten van de eerste koopwoning te verlagen via de Starterslening. Met deze lening kunt u misschien toch de woning kopen die u op het oog heeft. Terwijl deze eigenlijk iets te duur is voor uw huidige inkomen.

Meer weten?

Kan ik een starterslening afsluiten?
Kan ik nu wel de woning kopen die ik op het oog heb?
Vragen die wij graag voor u beantwoorden.


Stel uw vraag

Hoe hoog is de starterslening?

De Starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis (tot maximaal de Loan to Value) en de (eerste) hypotheek bij de bank. De hoogte van de Starterslening wordt berekend over de koopsom van de woning + de kosten voor verbouwing of meerwerk. In de berekening wordt rekening gehouden met uw leencapaciteit bij uw eerste geldgever en de maximale lening die uw gemeente verstrekt.

Hoe werkt de starterslening?

De Starterslening heeft een rentevaste periode van 15 jaar, de looptijd is maximaal 30 jaar. De eerste drie jaar betaalt u geen rente en aflossing. Na het derde jaar gaat u wél rente en aflossing betalen als uw inkomen toereikend is. Zo niet, dan kunt u een hertoets aanvragen en gaat u een maandlast betalen die past bij het inkomen dat u op dat moment heeft.

Hoe ziet de totale financiering eruit?

  • De totale financiering van uw huis bestaat uit een normale (eerste) hypotheek en als aanvulling daarop de Starterslening. De Starterslening wordt annuïtair afgelost.
  • De verplichte aflossing van de Starterslening wordt gefinancierd met de "Combinatielening". De Combinatielening komt niet in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek.
  • De (eerste) hypotheek moet een rentevaste periode hebben van minimaal 10 jaar en kunt u afsluiten bij de bank van uw keuze.
  • De Starterslening sluit u af bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.
  • De totale financiering (de eerste geldverstrekker en de Starterslening samen) moeten altijd binnen de maximale Loan to Value passen.

Maandlasten

Voor zowel de Starterslening als de Combinatielening heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten. De aflossing van uw Starterslening ‘betaalt’ u de eerste 3 jaar met de Combinatielening. De Combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op. Na deze periode van 3 jaar betaalt u (in principe) rente en aflossing. Op het moment dat u de volledige rente en/of aflossing betaalt, lost u op zowel de Starterslening als de Combinatielening af.

Boetevrij aflossen

U kunt de lening geheel of gedeeltelijk boetevrij en kosteloos af lossen. U kiest zelf waarop u aflost; De Starterslening of de Combinatielening.

Vragen?

Op de website van SVn kunt u kijken of de gemeente waarin u woont een Starterslening heeft en of u voor de Starterslening in aanmerking komt. Heeft u vragen over de starterslening? Wij adviseren u graag!

Deze berichten zijn misschien ook interessant voor u