[quote ]Du Chattel & Jongbloed draagt graag een steentje bij aan het bereikbaar maken van krediet voor ondernemers. [/quote]

Regelmatig wordt een beroep op ons gedaan om te bemiddelen bij het verkrijgen van een zakelijk krediet. Tegenwoordig hoef je daarvoor niet per se naar de bank. Er zijn andere mogelijkheden. Zo ook de Kredietunie. Du Chattel & Jongbloed draagt graag een steentje bij aan het toegankelijk maken van kredieten voor ondernemers. Daarom bieden wij de Kredietunie Midden-Nederland gratis vergaderruimte en facilitaire ondersteuning.

Wat doet de Kredietunie Midden-Nederland?

De kredietunie bemiddelt in de totstandkoming van een krediet, en de volledige afwikkeling ervan, tussen kredietnemende en kredietgevende leden. De kredietunie doet dat door haar leden een platform te bieden om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Aangezien de kredietunie uitsluitend opereert voor haar eigen leden, een ‘community’, noemen we dit model ‘Community Funding’.

Rechtstreeks investeren

Leden die krediet willen geven doen dit rechtstreeks in een krediet dat op het kredietunie-platform wordt aangeboden. De openstaande kredietaanvragen worden gepubliceerd op de alleen voor leden toegankelijke webpagina’s. Geïnteresseerde kredietgevers worden uitgenodigd voor een presentatie door de kredietnemer, eventueel gekoppeld aan een bedrijfsbezoek. Een lid kan hierna inschrijven met een bepaald bedrag, en stort dat bedrag direct via iDeal.

 

 

Bron: website Kredietunie Midden-Nederland