Financieel plan voor werknemers

Een financieel plan geeft overzicht over wat u nodig heeft om uw wensen en ambities te realiseren.Financiële mijlpalen

In uw leven krijgt u te maken met financiële mijlpalen die veel impact hebben op zowel uw persoonlijke als uw financiële situatie. U gaat trouwen, koopt een nieuwe woning, krijgt kinderen en naarmate u ouder wordt verheugt u zich op een vroeg en onbekommerd pensioen. Ook voor gebeurtenissen waar u liever niet bij stil staat, zoals arbeidsongeschiktheid of het vroegtijdig overlijden van u of uw partner.

Het is verstandig om nu al stil te staan bij de gevolgen en verantwoordelijkheden die gepaard gaan met deze mijlpalen. Voor de aankoop van een eigen woning wordt bijvoorbeeld verwacht dat u steeds meer eigen geld inbrengt. Ook de studie van uw kinderen wordt steeds duurder.


Eerder stoppen met werken

Of op uw 72e met pensioen?De AOW-leeftijd gaat steeds verder omhoog. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd zelfs gekoppeld aan de levensverwachting. 20-ers mogen hierdoor naar verwachting pas met pensioen als ze bijna 72 jaar oud zijn. Benieuwd naar uw AOW leeftijd? Op deze pagina kunt u eenvoudig berekenen vanaf welke leeftijd u recht heeft op AOW.

Begin zo vroeg mogelijk

De vraag is of u de leeftijd waarop u recht heeft op AOW ook als uitgangspunt moet nemen voor uw pensioenplan. Bent u van plan om eerder te stoppen, dan zult u er rekening mee moeten houden dat u een periode uw pensioen volledig zelf betaalt. De spaarpot moet dus hoger worden. Begin zo vroeg mogelijk. Daarmee bespaart u een hoop premie.


Vermogen opbouwen

Sparen voor laterHeeft u een partner die jonger is dan u? Heeft u onvoldoende pensioenopbouw? Bent u gescheiden? Wilt u sparen voor de studie van uw kinderen? Er zijn verschillende manieren om vermogen op te bouwen. Wij stemmen de verschillende mogelijkheden graag af op uw persoonlijke situatie.

Zelf beleggen

Beschikt u over de know how dan kan zelf beleggen een optie zijn. Toch zult u heel stevig in uw schoenen moeten staan om ervoor te zorgen dat uw kapitaal echt voor uw pensioen wordt gebruikt.

Vermogensbeheer

Wilt u netto vermogen opbouwen, maar toch gebruik maken van de expertise van specialisten die voor u aan de slag gaan? Dan kan vermogensbeheer bij u passen. De eerste investering is meestal relatief hoog, maar dan heeft u ook iemand die speciaal voor u aan het werk gaat.

Lijfrente

Met een lijfrenteverzekering kunt u met fiscaal voordeel sparen voor uw oudedag. U trekt nu belasting af en wanneer u de lijfrente uit laat keren betaalt u belasting. U kunt niet zomaar onbeperkt sparen. De belastingdienst beperkt uw maximale inleg via de jaarruimte en inhaaljaarruimte. Uw lijfrenteverzekering kunt u ook gebruiken om uw nabestaanden verzorgd achter te laten wanneer u overlijdt.


Arbeidsongeschiktheid

Hoe groot is uw terugval in inkomen?Bij langdurige ziekte kunt u (tot een salaris van zo’n € 52.000) het eerste jaar meestal nog rekenen op uw volledige salaris. Uw werkgever neemt dit voor zijn rekening. In het tweede jaar krijgt u waarschijnlijk te maken met een aanzienlijke terugval. Meestal naar 70% van uw huidige inkomen. Verdient u meer dan € 52.000 per jaar dan is uw terugval aanzienlijk groter. Na deze twee jaar valt u onder de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en kan uw terugval nog veel groter worden. In deze wet ligt de nadruk op wat u nog wel kunt als u arbeidsongeschikt raakt. Er zijn twee mogelijkheden:

IVA

Kunt u echt niet meer werken en bent u dus duurzaam arbeidsongeschikt dan valt u onder de IVA (Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten). De uitkering bedraagt 75% van uw laatstverdiende loon volgens bepaalde normen, maar het valt niet mee om voor deze uitkering in aanmerking te komen. Bovendien geldt er een maximum salaris. Verdient u meer dan € 50.000 per jaar dan is het extra verstandig om u goed te laten adviseren, omdat u een aanzienlijke terugval van inkomsten bij arbeidsongeschiktheid riskeert.

WGA

Kunt u nog gedeeltelijk werken, dan valt u onder de WGA (Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Uw inkomen is dan afhankelijk van de mate waarin u kan werken.
Tip: breng de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid in kaart

Het is in alle gevallen verstandig om de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid in kaart te brengen. Wij helpen u daar graag bij. U kunt dan weloverwogen een beslissing nemen hoe u met dit risico omgaat.Overlijden

Uitkering bij overlijden


Vroegtijdig overlijden van u of uw partner heeft enorme gevolgen. Emotioneel, maar ook voor uw financiële situatie. Uw inkomen valt weg en uw partner staat er ineens alleen voor. Het is de vraag of u kunt volstaan met de regeling die door uw werkgever is getroffen. Ook de ANW biedt niet in alle gevallen voldoende zekerheid. Zeker niet wanneer de overblijvende partner zelf een inkomen heeft.

Om er zeker van te zijn dat uw gezin goed verzorgd achter blijft is een inventarisatie van uw situatie en getroffen regelingen nodig.

Risicoverzekering

Met een risicoverzekering verzekert u een bedrag dat ineens wordt uitgekeerd bij overlijden. Risicoverzekeringen vormen vaak een onderdeel van een levensverzekering. Heeft u al een lopende levensverzekering? Dan kan het (indien mogelijk) gunstig zijn om de risicoverzekering daarin in te bouwen.Tip: bespaar op uw risicoverzekering(en)

Risicoverzekeringen zijn in de afgelopen 10 jaar soms wel 60% in premie gedaald. Heeft u al een risicoverzekering en bent u gezond? Dan is het interessant om te onderzoeken of een nieuwe polis voordeliger is voor u. Soms scheelt het wel honderden euro’s per jaar.Uitvaartverzekering

Met een uitvaartverzekering verzekert u de kosten van een uitvaart. De zorg wordt u uit handen genomen. U kunt er ook voor kiezen om uw uitvaart zelf te regelen met een uitkering uit een risicoverzekering.