Financieel advies voor zelfstandig ondernemers

Voor ondernemers is goed advies onmisbaar.Alles zelf regelen

Overlijdt uw compagnon dan kunt u geconfronteerd worden met een aanzienlijke claim van de nabestaanden. Heeft u jarenlang gedoteerd aan de oudedag- of eigen beheerreserve, maar geen vermogen opgebouwd? Dan kan de belastingdienst u bijzonder onaangenaam verrassen.

De vrijheid van zelfstandig ondernemen heeft een financiële keerzijde. Voor werknemers is er sprake van een uitgebreid systeem van sociale voorzieningen via de overheid en collectieve voorzieningen via de werkgever. Misschien heeft u, als werkgever, een pensioenregeling voor uw personeel getroffen. Verstandig, want daarmee bindt u uw personeel, maar hoe zit het nu eigenlijk met uw pensioen? Wat gebeurt er als u overlijdt of arbeidsongeschikt wordt?Ondernemers regelen hun pensioen zelf

AOW


Financieel advies voor zelfstandig ondernemers

Als ondernemer heeft u ook recht op AOW. De AOW-leeftijd gaat echter wel steeds verder omhoog. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd zelfs gekoppeld aan de levensverwachting. 20-ers mogen hierdoor naar verwachting pas met pensioen als ze bijna 72 jaar oud zijn. Benieuwd naar uw AOW leeftijd? Op deze pagina kunt u eenvoudig berekenen vanaf welke leeftijd u recht heeft op AOW.

Begin zo vroeg mogelijk

Als ondernemer bouwt u geen pensioen op in een collectieve regeling. U moet dit zelf regelen. De vraag is of u de leeftijd waarop u recht heeft op AOW ook als uitgangspunt moet nemen voor uw pensioenplan. Bent u van plan om eerder te stoppen, dan zult u er rekening mee moeten houden dat u een periode uw pensioen volledig zelf betaalt. De spaarpot moet dus hoger worden. Begin zo vroeg mogelijk. Daarmee bespaart u een hoop premie.

Tip: belastingvoordeel voor ondernemers

Ondernemers kunnen fiscaal vriendelijk pensioen opbouwen. Hoeveel u jaarlijks mag sparen wordt bepaald door de jaarruimte. Dit is het deel van uw inkomen dat u fiscaal vriendelijk opzij mag zetten voor uw pensioen.

Heeft u de jaarruimte benut en wilt u meer investeren in uw pensioen dan kunt u ook gebruik maken van de reserveringsruimte. Via de reserveringsruimte mag u de niet-gebruikte jaarruimtes van de afgelopen zeven jaar (tot een bepaald maximum) alsnog “inhalen”.

Wilt u precies weten hoe dit werkt? Wij adviseren u graag!


Arbeidsongeschiktheid

Zekerheid van inkomen tijdens een moeilijke periode

Als ondernemer kunt u niet terugvallen op regelingen van de overheid. U moet alles zelf regelen. Ten onrechte wordt vaak gesteld dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering duur is. Er is namelijk sprake van een behoorlijk risico en dekking. Daarnaast zijn de bedragen bruto.

Wist u dat werknemers ook premie betalen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Zij staan verplicht een substantieel gedeelte van hun salaris af voor een dekking die veelal onder doet voor die van een goede privé verzekering.

Financieel advies voor zelfstandig ondernemers

Aov betaalbaarder dan gedacht

Veel zelfstandigen verzekeren zich niet tegen arbeidsongeschiktheid, omdat ze de premie te duur vinden. De premie kan echter een stuk betaalbaarder zijn dan over het algemeen wordt gedacht.

  1. De premie is fiscaal aftrekbaar.
  2. De AOV kan op maat worden gemaakt door rekening te houden met opgebouwde financiële buffers.
  3. Het is mogelijk om alleen dat deel van het inkomen te verzekeren dat echt niet gemist kan worden.
  4. Het is mogelijk om een maximale uitkeringsduur af te spreken.


Overlijden

Nabestaanden en compagnons verzorgd achterlaten

Vroegtijdig overlijden van u of uw partner heeft enorme gevolgen. Emotioneel, maar ook voor uw financiële situatie. Uw inkomen valt weg en uw partner staat er ineens alleen voor.

Voor ondernemers geldt bovendien dat overlijden van een compagnon een claim kan veroorzaken. De erfenis van de nabestaanden komt om de hoek kijken en het is waarschijnlijk dat een behoorlijk gedeelte van het vermogen in uw onderneming zit. U moet dat dan kunnen betalen. Ook moet uw compagnon worden vervangen en ook dat kan behoorlijke kosten met zich meebrengen.

De ANW biedt niet in alle gevallen voldoende zekerheid. Zeker niet wanneer de overblijvende partner zelf een inkomen heeft. Om er zeker van te zijn dat uw gezin goed verzorgd achter blijft is een inventarisatie van uw situatie en getroffen regelingen nodig.


Uitvaartverzekering

Met een uitvaartverzekering verzekert u de kosten van een uitvaart. De zorg wordt u uit handen genomen. U kunt er ook voor kiezen om uw uitvaart zelf te regelen met een uitkering uit een risicoverzekering.

Risicoverzekering

Met een risicoverzekering verzekert u een bedrag dat ineens wordt uitgekeerd bij overlijden. Risicoverzekeringen vormen vaak een onderdeel van een levensverzekering. Heeft u al een lopende levensverzekering? Dan kan het (indien mogelijk) gunstig zijn om de risicoverzekering daarin in te bouwen.

Tip: bespaar op uw risicoverzekering(en)

Risicoverzekeringen zijn in de afgelopen 10 jaar soms wel 60% in premie gedaald. Heeft u al een risicoverzekering en bent u gezond? Dan is het interessant om te onderzoeken of een nieuwe polis voordeliger is voor u. Soms scheelt het wel honderden euro’s per jaar.

U leest er alles over in ons bericht “Overlijdensrisicoverzekering? Besparen!